Stipendium till föreningen!

Vid vårt årsmöte den 10 mars tilldelades vi ett stipendium på 10 000kr från Skandias stiftelse ”Idéer för livet”. Detta för vårt planerade arbete med en minipark där de allra minsta kan klättra, hänga och krypa. Och så fick vi vara med i NWT också. Ett årsmöte med guldkant minsann!