Anläggningar

Vildaparken är i första hand en spontanidrottsplats som är öppen för allmänheten. Om den är bokad för tävling eller uppvisning står det på hemsidan. 

Vildaparkens skatepark sedd uppifrån
Skateparkens bowl och delar av street/flowsektionen

Aktivitetsanläggningar

 • Skatepark med bowl och street/flowsektion med rail och curb, ca 750 kvadratmeter åkyta
 • Låghöjdsbana med 12 plattformar byggda runt träd, 1-2 meter över marken. Mellan plattformarna tar du dig genom att t.ex. klättra och balansera och åka via en zipline
 • Mountainbikebana c:a 350 m lång i två slingor
 • BMX-bana/pumptrack, 80 m
 • Motionsslingor, bl.a. elljusspår på 2,5 km samt kortare slingor 
 • På vintern preparerar Väse skidklubb skidspår längs elljusspåret
 • På vintern är backen från vattentornet pulkabacke

Det planeras för parkouranläggning, utegym, rörelseslinga samt klätterdel för de minsta

Servicedelar

 • Picknickbord
 • Toalett
 • Grillstuga med flera grillar, om det finns ved vid stugan är du välkommen att använda den. 
 • Grillplats i skateparken
 • Parkering för ett tjugotal bilar
 • Soptunnor samt tunna för pant

Ansvar och underhåll

All aktivitet i parken sker på eget ansvar och målsmän ansvarar för sina barn. Till och med den tidpunkt när parkourbanan är färdigställd är det initiativtagaren Väse Framtid som har huvudansvar för parkens uppförande och underhåll. Därefter tar nybildade Föreningen Vildaparken över ansvaret. Ett avtal om löpande underhåll håller på att utarbetas med en lokal idrottsförening. Anläggningarna besiktas regelbundet av fackmän. I parken finns anslag om vart man kan vända sig vid akuta fel på anläggningen.