Om oss

Föreningen Vildaparken är en ideell förening som bildades 2018. Föreningens uppgift är att verka för att Vildaparken i Väse förvaltas, utvecklas och kommer till glädje och användning för många människor.

Allt arbete i parken sker ideellt. Marken är privatägd.

Du som vill stödja vår verksamhet kan göra det på flera sätt:

  • Om du vill bidra ekonomiskt kan du Swisha eller sätta in valfritt belopp på vårt bankgiro. Se nedan.
  • Om du vill bidra med material, arbetskraft eller maskiner, kontakta någon i styrelsen.
  • Om du vill bli medlem så betala in medlemsavgiften 200:-/år via Swish eller bankgiro. Ange ”medlemsavgift” och ditt namn vid inbetalningen. Medlemmar som fyllt 12 år är röstberättigade vid årsmöte och extra allmänt möte samt kan ingå i föreningens styrelse. Medlemskapet påbörjas i och med inbetalningen och avslutas om ny betalning inte gjorts före nästa årsmöte. Inbetalningar under december gäller även kommande år.

Organisationsnummer: 802516-5732

Plusgironummer: 911074-3

Swishnummer: 1230327858

Föreningens styrelse efter årsmötet 2021

Ordförande: Erik Eriksson

Vice ordförande: Christina Koberg

Kassör: Josefine Källberg

Ledamot: Jan Ståhl

Ledamot: Maria Ståhl

Ledamot: Gustav Ingemarsson

Ledamot: Joacim Malmström