Historia

Under ett par år hade det pratats om en skatepark i Väse eftersom det fanns flera intresserade ungdomar. Flera olika platser hade diskuterats men inte på någon av dem hade planerna kunnat förverkligas.

Föreningen Väse Framtid engagerade sig i projektet och kom tillslut fram till förslaget att placera anläggningen i skogen vid vattentornet och starten till motionsspåret, vilket var något som den privata markägaren ställde sig positiv till.  Platsen där parken finns idag var då en plats som besöktes av lokala motionärer och knappast en plats där man stannade för några längre vistelser, förutom vid pulkaåkning på vintern.

2016 gjorde Väse Framtid en ansökan hos Allmänna Arvsfonden för en aktivitetspark med plats för både skatepark och ytterligare aktiviteter. Lika bra att ta i ordentligt resonerade eldsjälen Jan Ståhl som ändå från start varit drivande i projektet.  Efter viss väntan kom det positiva beskedet att man beviljats 4,3 miljoner kronor för projektet och våren 2017 påbörjades bygget. I oktober samma år var skateparken och låghöjdsbanan klara att börja användas och en smygpremiär hölls. Efter ytterligare arbete hölls den 17 maj 2018 en officiell invigning med närvaro av Värmlands landshövding Kenneth Johansson och Värmlands hertig HKH Prins Carl Philip.

Skateparken planerades av Per Jönsson, Specialgrejer och byggdes av Föreningen Bryggeriet från Malmö. Låghöjdsbanan planerades och byggdes av Aron Boman, Farm Trade AB. Cykeldelarna Iain Wain, VB Projekts AB. 

Läs mer om tillblivelsen av parken här hos initiativtagaren Väse Framtid.

Se en film från MTB Sweden från bygget av parken.