Försiktighet vid eldning

Just nu är det väldigt torrt i markerna och det är därför viktigt att vara mycket försiktig i samband med eldning. Det är inte formellt sett förbjudet att grilla på de anordnade grillplatserna men vi och Karlstads kommun vädjar till er att undvika detta under de extrema förhållanden som vi har just nu. Eftersom parken ligger i skogen är det stor risk att gnistor kan ta sig till brännbart material vilket vore förödande. Ta gärna med mat och ha trevligt tillsammans men försök att hålla er till rätter som inte behöver värmas så länge torkan råder.