Begränsade öppettider under vecka 28

Vecka 28 (12-16/7) har vi sommarkollo i Vildaparken. Med anledning av detta är tillgängligheten i parken begränsad måndag – fredag kl. 10 – 15.